10. apr, 2022

Dødsboauksjon etter Sevat Bjerkesett

Hentet fra Laagendalsposten mandag 10. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no