18. apr, 2022

Næringslivet ligger nede

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 18. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no