19. apr, 2022

Også for 100 år siden diskuterte en utenlandskabler...

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 19. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no