22. apr, 2022

Olaussen og Tranmæl - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 22. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no