25. apr, 2022

Færre posttog til og fra Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 25. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no