2. mai, 2022

Hest drept av tog

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 2. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no