3. mai, 2022

Tjuvlånte hest i Vikersund

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 3. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no