3. mai, 2022

Nødsarbeidere i Kongsberg oppsagt

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 3. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no