4. mai, 2022

Det går alltids en båt

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 4. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no