12. mai, 2022

Hvor plogjern og vaaben smides

Hentet fra Laagendalsposten fredag 12. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no