15. mai, 2022

Kjøp norske varer

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 15. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no