22. mai, 2022

Vårutsiktene er gode i Buskerud

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 22. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no