23. mai, 2022

Angiveriet florerer

- Anmeldelsen var bygget kjærringsladder!

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 23. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no