24. mai, 2022

Tilhenger til motorsykkel

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 24. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no