30. mai, 2022

Smånytt fra Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 30. mai 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no