3. jun, 2022

Ny lærer ved landbruksskolen

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 3. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no