4. jun, 2022

Båt med tre kantret på Eikern pinseaften - en ung mann omkom

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 6, juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no