6. jun, 2022

Pinsen 1922 er over

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 6. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no