9. jun, 2022

Krøderen dampsag brent ned

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 9. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no