9. jun, 2022

Veldig brann på Krøderen - dampsaga brent ned

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 9. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no