14. jun, 2022

Mannen løste knuten

Det er ikke ofte vi drar utenlands i denne spalten. Men det skjer altså fra tid til annen.
Og årsaken denne gang er nok mitt forhold til Bornholm og at det nærmer seg en ny tur til øya.

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 14. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no