19. jun, 2022

Påske-brennevinet av M.B. Landstad

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 19. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no