20. jun, 2022

Koner selges på avbetaling i Zululand

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 20. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no