20. jun, 2022

Papirfabrikk i Drammen solgt på tvangsauksjon

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 20. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no

Fra Drammens Byleksikon:
Grunnlagt 1914 i Buskerudveien 145 under navnet «Phønix Papirfabrik», med ing. Emil Ryberg (s.d.) som initiativtaker, disponent og teknisk bestyrer. Fabrikktomten ble adskilt fra gården Bergh-Bergskaug. Gårdens hovedhus ble på et senere tidspunkt overtatt som kontor for bedriften. Fabrikken, som var anlagt for å produsere greaseproof og pergamyn, kom først igang fire år senere. Den ble i 1922 solgt til skipsreder Herlovsen i Oslo, med hans fetter Julius Stephansen som disponent, og navnet ble endret til Phønix Paper Mill. Etter konkurs i 1925 overtatt av kreditoren Drammens Privatbanker. I 1927 solgt videre til papirgrossisten og papirforedleren Emil Moestue med hovedkontor i Oslo. Navnet ble samtidig endret til Buskerud Papirfabrik. Ny disponent ble Einar Gundersen.

Ved utgangen av februar 1987 ble bedriften nedlagt med 70 ansatte – etter at et fremstøt om overtakelse fra Tofte Industrier ikke hadde ført frem – med den begrunnelse at fabrikken ikke klarte å skaffe nok arbeidere til 3 skifts-produksjon, noe som førte til at kapasiteten ikke ble godt nok utnyttet med betydelig redusert lønnsomhet til følge. Blokkavdelingens bygningsmasse ble fra 1988 overtatt gradvis av Posten som hovedpostterminal for Drammen og omegn. I 1991 ble også det nye Drammen postkontor lagt dit. I 1989 ble papirfabrikkens bygningsmasse solgt og et stort antall innskuddsleiligheter ble oppført på det gamle fabrikkområdet mot elven. I 2004 ble selve papirfabrikken ominnredet til boligkompleks under den historiske vignetten «Phønix», klare for innflytting i 2005. Komplekset består av 74 seksjoner, hvorav 73 er leiligheter og 1 er transformatorbod.