24. jun, 2022

Det vakreste av M.B. Landstad

Hentet fra forsiden av Kongsberg Tidende lørdag 24. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no