25. jun, 2022

Uavgjort i søndagens toppoppgjør mellom Kif og Vif

Hentet fra Laagendalsposten mandag 26. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no