26. jun, 2022

Alle kan ikke drikke øl - ølannonse

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 26. juni.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no