1. aug, 2022

Det er mye blåbær

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 1. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no