1. aug, 2022

A. Bye valgt til forlikskommisær i Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 1. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no