2. aug, 2022

Nå skal vi snart selge kraften vår ut av landet...

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 2. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no