4. aug, 2022

Gift - men lykkelig

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 4. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv
ww.nb.no