5. aug, 2022

Vil De stemme ved valget

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 5. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no