7. aug, 2022

Røveri på Drammensveien

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Laagendalsposten mandag 7. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no