10. aug, 2022

Leveomkostningene stiger

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat torsdag 10. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no