10. aug, 2022

Er vi i ferd med å bli kommunister

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 10. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no