15. aug, 2022

Situasjonen i papirindustrien

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 15. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no