24. aug, 2022

Kvinder selv stod op og strede...

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 23. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no