24. aug, 2022

Hakavik trenger snekkere og tømmermenn

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 24. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no