24. aug, 2022

Kraftoverføring til Danmark

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 24. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no