24. aug, 2022

Modum Bad

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 24. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no