24. aug, 2022

Skolene på Kongsberg får fri 1. mai - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 24. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no