24. aug, 2022

Skolene på Kongsberg får fri 1. mai

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 24. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no