25. aug, 2022

Det blir flyoppvisning på Darbu

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 25. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no