26. aug, 2022

Voldgift også i papirindustrien

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 26. august 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no