5. sep, 2022

Venstre i Øvre Eiker har nominert foran kommunevalget - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 5. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbiblioteker\ts arkiv.
www.nb.no