7. sep, 2022

Været i distriktet

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 7. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no