12. sep, 2022

Venstre på Fiskum har nominert

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 11. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no