12. sep, 2022

Innskrenkninger ved posten på Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 12. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no