15. sep, 2022

Skolene i Øvre Eiker er langt fremme

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 15. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no