16. sep, 2022

Svenske drakk seg ihjel på Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 16. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no